Posted on / Informationsteknologi

IT i folkeskolen

Fra officiel side er der et stærkt ønske om en øget anvendelse af it i folkeskolen. Der stilles til stadighed øgede krav om at it bliver en integreret del af undervisningen og dermed indgår på lige fod med mange af de andre undervisnings- og indlæringsformer som anvendes i skolen.

Og det er da også uden tvivl en nødvendighed at informationsteknologien inddrages i øget omfang, hvis folkeskolen skal leve op til de krav som stilles og de normer som hersker, i det omliggende samfund. IT har gennem de seneste årtier ændret samfundet radikalt og det er nødvendigt, at skolerne følger med tiden og er med til at styrke de yngstes færdigheder, for at vi kan bibeholde et højt og attraktivt undervisningsmiljø og vidensniveau i Danmark.

 

IT er en naturlig og integreret del af hverdagen

Børn vokser i dag op med it som en fuldt integreret og naturlig del af deres hverdag. Og de har derfor en helt afslappet tilgang til teknologien, som tidligere generationer ikke har haft. Børnene forventer derfor også at deres omgivelser – i dette tilfælde skoler og lærere – har samme tilgang til informationsteknologien, som de selv har. Og børnenes store viden og erfaring med elektronisk udstyr stiller derfor også øgede krav til skoler og lærere om, at de skal kunne præstere på et højt niveau, for at kunne leve op til forventningerne.

Og indførslen af digitale tavler (smart boards), tablets og lignende udstyr, som en hel normal del af undervisningen, er da også under stærk fremmarch. Og anvendt med fornuft og omtanke, er der bestemt også rigtig gode virkemidler at hente i undervisning foretaget via digital formidling. Eksempelvis er det med de digitale tavler muligt for læreren at gå direkte på internettet for f.eks. at søge oplysninger eller for at illustrere et undervisningseksempel. Det er både noget børnene kan forstå og noget de kan forholde sig til som øget mulighed i indlæringsprocessen.

 

Den overordnede plan

Ministeriet For Børn og Undervisning (det tidligere undervisningsministeriet) har opstillet en række vejledninger og betænkninger, som skal danne grundlag for den fremtidige anvendelse og integration af it i de danske folkeskoler. Kilde: http://www.uvm.dk/Uddannelser/Folkeskolen/I-fokus/Oeget-anvendelse-af-it-i-folkeskolen. Der er både opstillet økonomiske rammer samt konkrete initiativer og forslag til projekter som i samlet enhed skal bære folkeskolen ind i fremtidens it samfund.

 

Skolerne skal bruge kvalificerede it samarbejdspartnere

Uanset hvordan de fremtidige visioner for skolernes it anvendelse bliver udformet vil der, udover krav til skoler og undervisere, også naturligt være øgede krav til skolernes eksterne it samarbejdspartnere. Når it bliver en fuldt integreret del af et undervisningsmiljø, er det også essentielt at have service- og leveringsaftaler på plads, så der sikres et kontinuert højt værdiniveau i undervisningen. Med et fuldt integreret it system i den daglige undervisning, vil der nemlig også være faldgruber i form af aldrene eller ligefrem svigtende systemer. Det er derfor nødvendigt også at have fuldt udarbejde planer og retningslinjer for vedligehold og opdatering af it hjælpemidlerne, hvis investeringerne skal have den ønskede og nødvendige effekt på lang sigt.

 

Afrunding

Det er en selvfølge for de fleste, at et øget fokus på at vedligeholde og udvikle den danske folkeskole er en nødvendighed for, at vi som samfund vil kunne klare os i en øget global konkurrence i årene fremover.

En øget integration af it i undervisningen i de danske skoler er således en nødvendighed for at bevare og udbygge det danske undervisningsmiljø på lang sigt.

Derfor er det vigtigt at lægge langsigtede planer for vedligeholdelsen og udbygningen af it mulighederne i de danske folkeskoler. Kimen til dette er lagt med de nuværende betænkninger og regeludkast. Men der er lang vej endnu, før vi er i mål.

 

Disclaimer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *